sv

6.Sınıf Matematik Konuları

684 Okunma

6.Sınıf Matematik Konuları

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak olan yeni matematik programında yer alan ortaokul 6. sınıf matematik dersi üniteleri, konuları ve süreleri aşağıda verilmiştir.

1. Ünite

 • M.6.1.1.1. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.
 • M.6.1.1.2. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.
 • M.6.1.1.3. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.
 • M.6.1.1.4. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 • M.6.1.2.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
 • M.6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
 • M.6.1.2.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler.
 • M.6.1.2.4. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
 • M.6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.
 • M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.

2. Ünite

 • M.6.1.4.1. Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
 • M.6.1.4.2. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
 • M.6.1.4.3. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.
 • M.6.1.5.1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
 • M.6.1.5.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • M.6.1.5.3. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
 • M.6.1.5.4. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
 • M.6.1.5.5. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.
 • M.6.1.5.6. İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır.
 • M.6.1.5.7. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
 • M.6.1.5.8. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

3. Ünite

 • M.6.1.6.1. Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir.
 • M.6.1.6.2. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler.
 • M.6.1.6.3. Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.
 • M.6.1.6.4. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.
 • M.6.1.6.5. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.
 • M.6.1.6.6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • M.6.1.6.7. Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
 • M.6.1.6.8. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
 • M.6.1.7.1. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
 • M.6.1.7.2. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
 • M.6.1.7.3. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.

4. Ünite

 • M.6.2.1.1. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
 • M.6.2.1.2. Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
 • M.6.2.1.3. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.
 • M.6.4.1.1. İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve uygun verileri elde eder.
 • M.6.4.1.2. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir.
 • M.6.4.2.1. Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.
 • M.6.4.2.2. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.
 • M.6.4.2.3. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.

5. Ünite

 • M.6.3.1.1. Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanır ve sembolle gösterir.
 • M.6.3.1.2. Bir açıya eş bir açı çizer.
 • M.6.3.1.3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer.
 • M.6.3.2.1. Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
 • M.6.3.2.2. Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
 • M.6.3.2.3. Alan ölçme birimlerini tanır, m²–km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine dönüştürür.
 • M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
 • M.6.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer.

6. Ünite

 • M.6.3.3.1. Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.
 • M.6.3.3.2. Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirler.
 • M.6.3.3.3. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.
 • M.6.3.4.1. Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birimküp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar, verilen cismin hacmini birimküpleri sayarak hesaplar.
 • M.6.3.4.2. Verilen bir hacim ölçüsüne sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birimküplerle oluşturur, hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar.
 • M.6.3.4.3. Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve cm³, dm³, m³ birimleri arasında dönüşüm yapar.
 • M.6.3.4.4. Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
 • M.6.3.4.5. Dikdörtgenler prizmasının hacmini tahmin eder.
 • M.6.3.5.1. Sıvı ölçme birimlerini tanır ve birbirine dönüştürür.
 • M.6.3.5.2. Sıvı ölçme birimlerini hacim ölçme birimleri ile ilişkilendirir.
 • M.6.3.5.3. Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer.
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

6.Sınıf Matematik Konuları